BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2018


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ AN SINH

Số: 05 /BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     An Sinh, ngày 25  tháng 5 năm 2018

 

           

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 5/2018

 

I. Đánh giá khái quát tình hình TT HTCĐ tháng 5/2018

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã, nhất là sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã Đông Triều.

          - Sự phối kết hợp chặt chẽ giũa TT và các ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương từ  xã đến thôn. Sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân rất thuận lợi cho việc tổ chức các lớp học.

2. Khó khăn:

+ Cơ sở vật chất còn thiếu thốn.                       

+ Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

3. Kết quả tổ chức thực hiện:

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí

Ghi chú

 

Trường tiểu học An Sinh B tổ chức thành công tủ sách lớp học năm học 2017 - 2018

 

7/5

 

Giáo viên và học sinh toàn trường

 

 

 

Chương trình trợ giúp pháp lý xã An Sinh năm 2018

 

7/5

 

Giáo viên và học sinh toàn trường

 

 

 

Tưng bừng ngày Hội đọc sách Trường Tiểu học An Sinh A

 

8/5

 

Giáo viên và học sinh toàn trường

 

 

 

Trường THCS An Sinh tổng kết phong trào nuôi lợn nhân đạo năm học 2017-2108

 

14/5

 

Giáo viên và học sinh toàn trường

 

 

 

Trường THCS An Sinh tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2018

 

15/5

 

Giáo viên và học sinh toàn trường

 

 

 

Liên đội trường THCS An Sinh tổ chức đại hội cháu ngoan Bác Hồ

 

19/5

 

Giáo viên và học sinh toàn trường

 

 

 

Hội thi bé vui khỏe thông minh và sơ kết 2 năm thực hiện chuyên đề" xây dựng môi trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 20016 – 2010"

 

20/5

 

Giáo viên và học sinh toàn trường

 

 

 

Trường THCS An Sinh tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh khối 9 năm học 2017 - 2018

 

22/5

 

Giáo viên và học sinh toàn trường

 

 

 

Hội thi cô giỏi bé tài năng và sơ kết 2 năm thực hiện chuyên đề XDTMNLTLTT

 

25/5

 

Giáo viên và học sinh toàn trường

 

 

 

Trường THCS An Sinh tổ chức Lễ tổng kết năm học 2017 - 2018

 

25/5

 

Giáo viên và học sinh toàn trường

 

 

       

            II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TT HTCĐ trong tháng 6/2018

1. Dự kiến các hoạt động  

- Phối hợp tổ chức tiêm phòng văcxim cho trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn;

- Phối hợp tổ chức kiểm tra phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, thủy sản;

- Phối hợp tổ chức cho bà con chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh lúa vụ xuân năm 2018

- Phối hợp tổ chức các hoạt động văn nghệ. Ngày quốc tế thiếu nhi 2018, Giao lưu câu lạc bộ dưỡng sinh

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền cho nhân dân chấp hành luật giao thông;

- Phối hợp tổ chức Tổ chức mở lớp đào tạo nghề nông thôn; tin học; chuyển giao KHKT; tư vấn pháp luật...

- Phối hợp tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông mương thoát nước; Hưởng ứng tháng vì môi trường xanh, sạch, đẹp

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện tốt Luật VSATTP và tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ, các bếp ăn tập thể, trường MN, TH

2. Thời gian tổ chức:

  - Tháng 6 năm 2018

3. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND xã

- TT HTCĐ xã An Sinh thực hiện.

- TT HTCĐ xã An Sinh phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện

4. Kinh phí:

- Hoạt động TT HTCĐ xã, UBND, xã hội hóa

III. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không)

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ xã An Sinh

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)  

 

    Nguyễn Ngọc Sơn


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu