Giới thiệu về Trung tâm 

Trung tâm học tập cộng đồng xã An Sinh là nơi kết nối mọi tầng lớp nhân dân có nhu cầu học tập với các trường học, câu lạc bộ, ban, ngành, cơ quan, trung tâm hướng nghiệp dạy nghề, phòng ban,…trong và ngoài huyện nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của mọi người dân.

 

Chức năng và nhiệm vụ của TTHTCĐ xã An Sinh 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, học tập suốt đời, đưa phổ biến kiến thức và sáng kiến kinh nghiệm trong sản xuất và cuộc sống góp phần giảm nghèo, tăng năng suất lao động, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, là nơi...