Giới thiệu về Trung tâm

Trung tâm học tập cộng đồng xã An Sinh là nơi kết nối mọi tầng lớp nhân dân có nhu cầu học tập với các trường học, câu lạc bộ, ban, ngành, cơ quan, trung tâm hướng nghiệp dạy nghề, phòng ban,…trong và ngoài huyện nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của mọi người dân.GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG                      

  XÃ : AN SINH - HUYỆN : ĐÔNG TRIỀU - TỈNH : QUẢNG NINH

 

       Xã An Sinh nằm trong vùng lõi của đô thị, có vị trí thuận lợi gần trung tâm đầu não chính trị của huyện Đông Triều, có quốc lộ 18A chạy qua. Tổng diện tích đất đai tự nhiên là 810,01 ha, với dân số 8.126 nhân khẩu, số hộ 2423 hộ (trong đó có 1.762 hộ làm nông nghiệp, số hộ còn lại kinh doanh thương mại và làm các ngành nghề khác) địa bàn có casc cụm dân cư được chia thành 18 thôn, mỗi thôn có 01 nhà văn hóa riêng là nơi sinh hoạt cộng đồng cho nhân dân trong thôn. Ngoài ra, xã còn có 01 trung tâm học tập cộng đồng của xã đặt tại khuôn viên của UBND Xã, và có 01 văn phòng riêng là nơi thường trực của Trung tâm học tập cộng đồng.

      Nhân dân Xã An Sinh có truyền thống hiếu học, có ý chí học hỏi để vươn lên để ngày càng nâng cao chất lượng cuộc sống. Trung tâm học tập cộng đồng là nơi kết nối mọi tầng lớp nhân dân có nhu cầu học tập với các trường học, câu lạc bộ, ban, ngành, cơ quan, trung tâm hướng nghiệp dạy nghề, phòng ban,…trong và ngoài huyện nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của mọi người dân.

 

                                                                       TTHTCĐ XÃ AN SINH