BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2018


 

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ AN SINH

Số:  /BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     An Sinh, ngày 27  tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 3/2018

I. Đánh giá khái quát tình hình TT HTCĐ tháng 3/2018

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã, nhất là sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã Đông Triều.

          - Sự phối kết hợp chặt chẽ giũa TT và các ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương từ  xã đến thôn. Sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân rất thuận lợi cho việc tổ chức các lớp học.

2. Khó khăn:

+ Cơ sở vật chất còn thiếu thốn.                       

+ Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

3. Kết quả tổ chức thực hiện:

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí

Ghi chú

1

Trường tiểu học An Sinh B phối hợp với Công đoàn tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3-2018

 

4/3

 

 Giáo viên toàn trường

 

 

2

Gặp mặt tân binh xã An Sinh năm 2018

 

4/3

 

UBND

 

 

3

Trường THCS An Sinh tổ chức hội thi nấu ăn chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 

8/3

 

Giáo viên toàn trường

 

 

4

Trường Tiểu học An Sinh B tổ chức chuyên đề bàn tay nặn bột cấp trường với môn Tự nhiên xã hội lớp 2

 

16/3

 

Giáo viên toàn trường

 

 

5

Trường Mầm non An Sinh A: Tổ chức thao giảng chào mừng các ngày lễ tháng 3.

 

21/3

 

Giáo viên toàn trường

 

 

6

Chi đoàn MN An Sinh B lao động chào mừng tháng thanh niên 2018

 

25/3

 

Giáo viên toàn trường

 

 

7

Trường THCS An Sinh tổ chức thành công hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017 – 26/32018.

 

25/3

 

Giáo viên toàn trường

 

 

 

Trường THCS An Sinh: Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày thành lập Đoàn THCS Hồ Chí Minh 26/3

 

26/3

 

Giáo viên và học sinh toàn trường

 

 

 

Trường THCS An Sinh: Sôi nổi hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2018

 

26/3

 

Giáo viên và học sinh toàn trường

 

 

 

 

      II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TT HTCĐ trong tháng 4/2018

1. Dự kiến các hoạt động  

- Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, tìm hiểu lịch sử quê hương đất nước. Tuyên truyền hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn như: Giỗ Tổ Hùng Vương 10 tháng 3 (Âm lịch) Tưởng nhớ đến công ơn dựng nước của các Vua Hùng. Ngày thành lập Quân chủng Phòng không (1/4/1953). Ngày thành lập Hội nhà văn Việt Nam (1/4/1957).  Ngày hiến máu nhân đạo (7/4). Ngày pháp luật thế giới (22/4). Ngày an toàn giao thông đường bộ toàn cầu (23/4). Ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 (ÂL). Ngày nước sạch và môi trường Việt Nam (29/4). Ngày Miền Nam hoàn toà

n giải phóng (11h30' ngày 30/04/1975). Ngày Quốc tế lao động (1.5.1886)...

- Tổ chức tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện tốt Luật VSATTP và tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các quán ăn, chợ các khu, các bếp ăn tập thể, trường MN, TH.

- Tuyên truyền luật Hôn nhân gia đình sửa đổi có hiệu lực từ 1.1.2015.

- Phối hợp các trường tổ chức hoạt động các cuộc thi.

- Tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh, trong thời tiết đang giao mùa.

- Tuyên truyền Luật bình đẳng giới. Giảm thiểu mất căn bằng giới khi sinh

- Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

- Tuyên truyền Bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình.

- Tiếp tục duy trì lớp thể dục dưỡng sinh cho người cao tuổi.

- Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

- Giáo dục sức khỏe, giới tính.

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

2. Thời gian tổ chức:

  - Tháng 4 năm 2018

3. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND xã

- TT HTCĐ xã An Sinh thực hiện.

- TT HTCĐ xã An Sinh phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện

4. Kinh phí:

- Hoạt động TT HTCĐ xã, UBND, xã hội hóa

III. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không)

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ xã An Sinh

P.GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)  

 

    Nguyễn Ngọc Sơn


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu