BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2018


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

                XÃ AN SINH

            Số: 01  /BC-TTHTCĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           An Sinh, ngày 25  tháng 1 năm 2018

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

THÁNG 01/2018

I. Đánh giá khái quát tình hình TT HTCĐ tháng 01/2018

 1. Thuận lợi:

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã, nhất là sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã Đông Triều.

          - Sự phối kết hợp chặt chẽ giữa TT và các ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương từ  xã đến thôn. Sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân rất thuận lợi cho việc tổ chức các lớp học.

2. Khó khăn:

+ Cơ sở vật chất còn thiếu thốn.                       

+ Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

3. Kết quả tổ chức thực hiện:

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí

Ghi chú

1

Giao lưu bóng đá mừng Đảng mừng xuân Mậu Tuất

 

1/1

255

 

 

 

2

Trường Tiểu học An Sinh A tổ chức chuyên đề "Ứng dụng phòng học thông minh trong đổi mới phương pháp dạy học"

 

2/1

65

 

 

 

3

Trường THCS An Sinh tổ chức sơ kết học kì I năm học 2017-2018

 

6/1

Giáo viên, HS toàn trường

 

 

 

4

Trường THCS An Sinh sơ kết phong trào nuôi lợn nhân đạo và phát động chương trình thắp sáng ước mơ.

 

8/1

Giáo viên, HS toàn trường

 

 

 

5

Trường THCS An Sinh tổ chức giải bóng đá thiếu nhi cho học sinh.

 

 

13/1

35

 

 

 

6

Trường MN An Sinh A tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2017 - 2018.

 

14/1

Giáo viên, HS toàn trường

 

 

 

7

Hội nghị tổng kết công tác khuyến học và TTHTCĐ năm 2017.

 

16/1

64

 

 

 

8

Trường Tiểu học An Sinh A, TH An Sinh B hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo năm 2018

 

17/1

10

 

 

 

9

Rung chuông vàng "Tìm hiểu lịch sử quê hương Đông Triều"

 

25/1

Giáo viên, HS toàn trường

 

 

 

chức của TTHTCĐ trong tháng  02/2018.

1.Dự kiến các hoạt động:

- Phối hợp với các trường học trên địa bàn tuyên truyền VSAT thực phẩm trong dịp tết nguyên đán.

-  Tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường thôn xóm, tăng cường công tác trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp đầu xuân.

 - Tuyên truyền giữ gìn trật tự trị an, cấm buôn bán, tàng trữ, sản xuất vật liệu chất gây nổ, thả đèn trời trước và sau tết nguyên đán.

- Kí cam kết không sử dụng tang trữ, sử dụng , buôn bán các loại pháo.

- Tiếp tục tiến hành điều tra nhu cầu học tập của nhân dân.

- Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

- Tiếp tục mở lớp theo nhu cầu 

- Cập nhật tin tức đầy đủ, kịp thời, chính xác.

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của TT HTCĐ xã An Sinh.

- Các Trường: Mầm non - Tiểu học - Trung học cơ sở.

- Các ban ngành đoàn thể của 17 thôn trên địa bàn.

- Toàn bộ nhân dân trong xã.

2.Thời gian tổ chức:

 - Tháng 02 năm 2018

3.Hình thức tổ chức:

   - Căn cứ  tình hình thực tế của địa phương, nhu cầu người học; TTHTCĐ xã  An Sinh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các trường học, các đóng trên địa bàn xã thực hiện bằng nhiều hình thức: Mít tinh kỉ niệm , tuyên truyền trên hệ thống thông tin của xã, các thôn, mở lớp tại Hội trường UBND hoặc hội trường các thôn.

4.      Kinh phí:

  - Ngân sách hoạt động của  TT HTCĐ xã, UBND, các dự án, các trường học,  xã hội hóa.

III. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không) 

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ xã An Sinh

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Sơn

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu