Trường Tiểu học An Sinh bàn giao học sinh khi tan học về với gia đình

Liên Đội trường tiểu học An Sinh thực hiện cam kết An Toàn giao thông và bàn giao học sinh về cho gia đình khi tan học.


        Thực hiện nhiệm vụ năm học, ngay từ đầu năm, trường tiểu học An Sinh tuyên truyền đến các thầy giáo, cô giáo, các con học sinh và phụ huynh học sinh về việc chấp hành nghiêm luật lệ an toàn giao thông khi đưa đón con đến trường và khi ra về. Để đảm bảo An toàn cho các con, các lớp làm bản cam kết với phụ huynh học sinh đưa đón con hằng ngày, đặc biệt với các con lớp 1 hằng ngày được bố, mẹ hoặc người thân trong gia đình đưa đón bằng xe may, xe máy điện tuyệt đối phải chấp hành nghiêm luật lệ giao thông. Giáo viên dạy tiết cuối có trách nhiệm dẫn học sinh ra cổng trường để giao cho bố, mẹ hoặc người thân các em đến đón, khi bàn giao hết học sinh lớp mình cho phụ huynh rồi giáo viên mới được ra về.

 

Giáo viên dẫn học sinh giao tới phụ huynh học sinh

 

 

                                                                              Nguyễn Thị Hưng


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất