Xuất bản thông tin

Tuyên truyền sử dụng nước sạch tại thôn Đìa Sen

Tuyên truyền sử dụng nước sạch tại thôn Đìa Sen


Được sự nhất trí đồng tình ủng hộ của Chi ủy chi bộ thôn Đìa Sen, Cán bộ chuyên trách truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường đã tuyên truyền những kiến thức hữu ích cho bà con nông dân trong thôn Đìa Sen xã An Sinh.

 

Cán bộ chuyên trách đang tuyên truyền và nhân dân chú ý lắng nghe

CTV: NTN