Asset Publisher

Ấm tình người

Ấm tình người


Với sự hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng của Tập đoàn than KS Việt Nam thông qua kênh của Hội C.T.Đ tỉnh Quảng Ninh,Thị xã Đông Triều giúp đỡ kinh phí xây nhà ở cho hộ nghèo hộ bà Nguyễn Thị Kẽm-Thôn Thành Long-xã An Sinh và sự chung tay giúp đỡ bằng ngày công xây dựng của nhân dân và cán bộ thôn Thành Long. Không lâu nữa gia đình bà sẽ được dọn về ngôi nhà mới ở.

 

CTV