Xuất bản thông tin

Xã An Sinh tổ chức lễ đón nhận danh hiệu cơ quan văn hóa năm 2015

Xã An Sinh tổ chức lễ đón nhận danh hiệu cơ quan văn hóa năm 2015

Sáng 25/02/2016, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã An Sinh tổ chức lễ đón nhận danh hiệu cơ quan văn hóa năm 2015.


 

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa",  Đảng ủy xã An Sinh đã ban hành Nghị quyết, UBND xã triển khai kế hoạch xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan Đảng ủy, HĐND, UBND xã. 100% cán bộ, công chức, nhân viên và người lao động trong cơ quan luôn đoàn kết, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, duy trì đều đặn chế độ họp giao ban theo quý, chế độ làm việc đúng giờ. Chi bộ Đảng cơ quan Đảng ủy, HĐND, UBND xã  đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Tổ chức công đoàn cơ quan làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và triển khai các phong trào thi đua, văn hóa văn nghệ được đông đảo cán bộ, công chức, nhân viên tích cực tham gia. Các phòng làm việc tại trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND được sắp đặt gọn gàng, khoa học, khuôn viên cơ quan luôn sạch đẹp…Qua thời gian  phấn đấu, cơ quan Đảng ủy, HĐND, UBND xã An Sinh được UBND Thị xã Đông Triều  ra quyết định công nhận đạt danh hiệu cơ quan văn hóa năm 2015.

Một số hình ảnh tiêu biểu!

 

 

 

CTV: NTN