Xuất bản thông tin

Đại hội Hội Khuyến học xã An Sinh, khóa III nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội Hội Khuyến học xã An Sinh, khóa III nhiệm kỳ 2015-2020


         Hôm nay, ngày 10/9/2015, Hội Khuyến học xã An Sinh vừa tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự Đại hội có ông Nguễn Văn Hùy  - Phó Chủ tịch  và ông Đặng Thanh Môn UV BCH Hội Khuyến học thị xã Đông Triều.

          Trong nhiệm kỳ qua được sự quan tâm, chỉ đạo của Hội Khuyến học thị xã, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các hội đoàn thể địa phương, Hội Khuyến học xã An Sinh  đã thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch, Nghị quyết Đại hội lần thứ II đã đề ra. Hội Khuyến học xã đã chú trọng phát triển tổ chức hội ở các thôn dân cư, trường học và các Tộc họ.

Nhiệm kỳ qua, Hội đã phối hợp với các Chi hội nhà trường và các Tộc họ kêu gọi sự ủng hộ của các mạnh thường quân, các công ty và huy động nhân dân địa phương đóng góp vào Quỹ khuyến học kịp thời động viên phong trào học tập trên xã nhà. Nhờ vậy, hằng năm số con em của xã thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng ngày càng tăng, số học sinh bỏ học giữa chừng giảm đáng kể.

          Tại Đại hội, các đại biểu được nghe đại diện Chi hội Khuyến học Tộc Trần; Chi hội Khuyến học thôn Tam Hồng; đại diện Chi hội Khuyến học trường Tiểu học báo cáo những kinh nghiệm hay trong việc tổ chức vận động, gây Quỹ khuyến học, khuyến tài trong thời gian qua.

          Đại hội đã tập trung thảo luận những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới như: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác hội, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, ra sức xây dựng quê hương An Sinh ngày càng giàu đẹp văn minh.

          Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Duy Khiêm- Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã An Sinh và ông Nguyễn Văn Hùy – Phó Chủ tịch Hội Khuyến học thị xã Đông Triều đã bày tỏ vui mừng với những kết quả đạt được của Hội Khuyến học xã trong nhiệm kỳ vừa qua và mong muốn công tác khuyến học xã nhà trong nhiệm kỳ tới cần khắc phục những hạn chế, quan tâm hơn nữa về công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng xã hội học tập ngày một phát triển mạnh hơn.

          Đại hội đã bầu 5 thành viên vào BCH Hội Khuyến học xã nhiệm kỳ đến, ông Nguyễn Ngọc Sơn tái cử chức danh Chủ tịch, ông  Trần ngọc Tiến Bí thư chi bộ- Trưởng thôn Đìa Mối  làm Phó Chủ tịch Hội Khuyến học xã, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội cũng đã công bố Quyết định tặng Giấy khen của UBND xã cho các tập thể Chi hội và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học nhiệm kỳ qua./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU

Các tiết mục văn nghệ chào mừng

Ông Nguễn Văn Hùy  - Phó Chủ tịch BCH Hội Khuyến học thị xã Đông Triều

phát biểu chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng

Tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân xuất sắc

CTV: NTT